Print Friendly, PDF & Email

Traducere in romana mai jos

Szeretnénk tájékoztatni minden kedves vendégünket, hogy technikai okok miatt a strand a holnapi nap folyamán (08.17.) csupán 12 órakor fog kinyitni, s a termál medencék, valamint a levente-medence nem kerülnek kinyitásra

Nyitva tartó medencéink: élménymedence, jakuzzi és gyermekmedence.

A termál medencék, valamint a levente-medence várhatóan pénteken fognak kinyitni.

Ennek megfelelően a jegyár szerdán (08.17.) és csütörtökön (08.18.) egységesen 1.000Ft/db lesz!

A megértésüket köszönjük szépen

Dorim să informăm toți oaspeții noștri că, din motive tehnice, plaja se va deschide abia mâine (08.17) la ora 12, iar bazinele termale nu vor fi deschise.

Piscinele noastre deschise: piscină de aventură, jacuzzi și piscină pentru copii.

Piscinele termale și bazinul de levante sunt așteptate să se deschidă vineri.

În consecință, prețul biletului miercuri (08.17) și joi (08.18) va fi de 1.000 HUF/buc!

Vă mulțumesc foarte mult pentru intelegere!

Cégbemutató

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete 170/91. számú határozatával döntött a Herpály-Team Kft. alakulásáról 1991. augusztus 1-jén az 1988. évi VI. tv. alapján.

Tevékenységi köre a volt költségvetési üzemből átöröklött építőipar.
Cégbírósági bejegyzése cégjegyzék számon 09-09-001011, 1991. október 07.

A 7/1992. (III.27.) Önk. rendelettel a Tulajdonosi Képviselő-testület az ivóvízhálózat és szennyvízelvezető-csatorna hálózat üzemeltetését adta át, a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalattól történő átvétellel az 1991. évi XXXIII. törvény alapján társaságunknak törzstőke emeléssel a 4/1994. (I.27.) Önk. határozat. VÁB 5215/1992. határozatában döntött a Debreceni Hőszolgáltatói Vállalat vagyonának az átadásáról a szolgáltatással érintett települési Önkormányzatok tulajdonba adásával. Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete a 38/1995. (02.23.) Önk. határozatával a távhőszolgáltatással érintett VÁB határozatban szereplő közművagyont apportként a társaság tulajdonába adta törzstőke emeléssel. A tulajdonosi Képviselő-testület ugyanezen határozatával a Víz- és Csatornamű Vállalattól átvett befektetett eszközöket is apportként átadta.

A társaság főtevékenységét meghatározó tevékenységek mellett feladatként kapta az uszoda-strand működését, az apportlistában szereplő befektetett eszközökkel, a piac működtetését, illetve napjainkig mindazon feladatokat, amelyek a „Közfeladat Ellátási Szerződés” 1. sz. mellékletét képezik. Az átadott és átvett feladatok az elmúlt években jelentős változásokon mentek át, egyrészt a 2011. évi  CCIX. sz. víziközmű törvény végrehajtásából eredően, másrészt a tulajdonosi döntésekből adódóan, gazdasági számítások eredményeképpen.

A társaság főtevékenységét meghatározó távhőszolgáltatás, melynek működési területe kiterjed a távhőtermelésre, távfűtés és melegvíz szolgáltatási feladatokra, illetve része a távhőszolgáltatás. A távhőszolgáltatási ágazat működését napjainkig az alábbi műszaki változásokkal tudjuk bemutatni. A társaság üzemelésében 3 fűtőmű biztosítja 632 lakás és a város központjában az intézmények és közületek fűtési és melegvíz ellátását. (intézmények: 34 db)

A város lakosságának száma: 15.008 fő.

Berettyóújfaluban a távhőszolgáltatással ellátott fogyasztók száma 4,6 %.

Az Önkormányzat, mint Tulajdonos a díj jóváhagyásával segítette a társaságot, hogy ésszerű műszaki és egyéb kisebb fejlesztésekkel, takarékos gazdálkodással, olyan gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki helyzetet tudjon kialakítani, mely a Tulajdonos, a cég és a felhasználók érdekeit figyelembe veszi, olyan önálló gazdálkodást tudjon kialakítani és folytatni, mely a cég talpon maradását, folyamatos működését tudta és tudja biztosítani. A folyamatosan változó jogszabályok 2011-től a működés feltételeit megváltoztatták, a bevezetett felügyeleti díj – vezetékadó – rezsicsökkentés – számlaképnek való megfelelés – számviteli szétválasztás – ügyfélszolgálat fenntartása súlyos plusz költséget rótt a társaság életére. A társaság gazdasági és pénzügyi helyzetét ezen ágazatban a rendeletben meghatározott támogatási összeg segíti.

Részletesebben az ágazat műszaki fejlesztése napjainkig:

  1. A Debreceni Hőszolgáltató átvétel időszakában az egyes kazánházak műszaki paraméterei:

Bessenyei távhőrendszer

A kazánházban

2 db SLT-21 kazán egyenként 1,3 MW maximális teljesítménnyel,
2 db BRONSWERK kazán egyenként 2,9 MW max. teljesítménnyel üzemelt.

A kazánok olajtüzelésű berendezései pakurával üzemeltek. A 4 db kazán egy közös fűtési osztóra dolgozik, ahonnan a használati melegvíz előállítása hőcserélőn keresztül történt. A fűtéshálózaton nem volt központi szabályzó, ezért a helyi igényeknek megfelelően Termoreg szabályzóval és AVM-3, illetve KUTESZ motorszeleppel történt. A kazánházban üzemelt még 1 db 100 kW teljesítményű olajkazán, amely a pakura előmelegítésére szolgált. A pakura tárolására 2 db 50 m3-es tartály és 1 db 1,2 m3-es nap tartály szolgált.

József A. kazánház:

A kazánházban

3 db TP 1200-as egyenként 1,6 MW maximális teljesítménnyel, illetve
1 db Dons – Stocker típ. kazán 2,1 MW maximális teljesítménnyel üzemelt.

A kazánok olajtüzelésű berendezési voltak pakurával üzemeltek. A 4 db kazán egy közös fűtési gerincvezetékre dolgozott, onnan történt a fűtési, illetve a használati melegvíz rendszerek ellátása. A fűtési rendszer nem rendelkezett központi időjárás függő szabályzással. Ezért a fűtésszabályzás a hőközpontokban történt Termoreg típusú időjárásfüggő szabályzóval AVM-3 motorszeleppel. A pakura tárolására 2 db 25 m3-es tartály szolgált.

Dózsa kazánház:

A kazánházban

2 db TP 460-as kazán egyenként 0,6 MW maximális teljesítménnyel, olajtüzeléssel.
1 db Acor olajtüzelésű kazán 0,03 MW teljesítménnyel a Dózsa 13. sz. társasház használati melegvíz előállítására.

A fűtésszabályozás 3 db Termoreg fűtésszabályzóval volt ellátva. Az olaj tárolására 1 db 10 m3-es tartályt alkalmaztak.

A földgázra való átállás 1997-ben valósult meg.

A kivitelezést a Calor-Center Kft (Budapest X. ker. Jászberényi u. 24-38.) végezte. A kazánház rekonstrukcióval egyidőben megvalósult a fűtés fogyasztás szerinti elszámolása, hőmennyiségmérők felszerelésével. Illetve megvalósult a távfelügyeleti rendszer, így az eddigi három kazánfűtő helyett a központi kazánházban a számítógép segítségével egy ügyeletes fűtő figyelemmel kíséri a fűtés-melegvíz hőmérséklet változásait valamennyi kazánházban.

2002-ben: A Bessenyei fűtőműben sor került a fűtési rendszer központi szabályzásának kiépítésére.
2004-ben: A Bessenyei fűtőműben sor került a 2 db fűtőcsőnyalábos ellenáramú hőcserélő cseréjére.
2006-ban: A József A. fűtőműben ki lett építve a fűtési rendszer központi szabályzója, illetve a fűtőcsőnyalábos ellenáramú hőcserélő lemezes hőcserélője.

A felügyeleti rendszer folyamatos korszerűsítése az IAS Automatika Kft. részéről volt biztosítva.

Jelenlegi állapot:

Bessenyei fűtőmű:

A kazánházban

2 db SLT-21 típ. gázkazán és
2 db Bronswerk típ. gázkazán üzemel.

A kazánok földgáz üzemre alkalmasak. A fűtési rendszer rendelkezik központi időjárásfüggő szabályzással. Így a fűtési rendszer előszabályzott vizet kap. A fűtési rendszerre 21 fogyasztói hőközpont csatlakozik. A hőközpontokban vannak a hőmennyiségmérők a mérés alapú elszámolásra. A használati melegvíz központi előállítású, a kazánházban kapott helyet. A szükséges melegvíz előállításáról lemezes hőcserélő és 1 db melegvíz tároló gondoskodik egy értéktartó hőmérséklet szabályzóval. A használati melegvíz mérésére a fogyasztóknál távolvasású vízóra lett felszerelve.

József A. kazánház:

A kazánházban

3 db Termopress gázkazán és
1 db Dans-Stocker kazán üzemel.

A fűtési rendszer rendelkezik központi időjárásfüggő szabályzással. Így a fűtési rendszer előszabályzott vizet kap. A fűtési rendszerre 10 fogyasztói hőközpont csatlakozik. Itt vannak elhelyezve a hőfogyasztásmérők. A használati melegvíz központi előállítású, a kazánházban kapott helyet. A szükséges melegvíz előállításáról lemezes hőcserélő gondoskodik egy értéktartó hőmérséklet szabályzóval. A használati melegvíz mérésére távolvasású vízórák lettek felszerelve.

Invalid Displayed Gallery

Dózsa kazánház:

A kazánházban

2 db TP 460-as kazán OLIMP HLG gázégővel és
1 db ACOR gázkazán OLIMP STAR gázégővel üzemel.

A fűtés automatika 4 db ECOTERM fűtésszabályzóval van megoldva. A használati melegvíz mérésére távolvasású vízórák lettel felszerelve. A műszaki fejlődés a gazdálkodás területére is kihatott. A fűtési rendszerre csatlakozó hőközpontok biztosítják a lakások légm3 alapú fűtési hő elszámolását, a melegvíz mérése a fogyasztóknál felszerelt modullal rendelkező távleolvasású vízóra szolgál. A fejlesztések gazdaságossága mellett a fogyasztókkal való számlázás alapjai váltak pontossá, illetve a fogyasztói érdekek szem előtt tartása volt a meghatározó. Az ágazat gazdaságos működését a szolgáltatást igénybevevők fizetőképessége (kintlévőség, értékvesztés) nagymértékben befolyásolta és befolyásolja.

Invalid Displayed Gallery

Jelenleg a társaság működésében a távhőszolgáltatás meghatározó szerepet tölt be, egyrészt a jogszabályok, rendeletek végrehajtásából eredően plusz feladatoknak (számviteli szétválasztás) való megfelelés plusz munkaerőt vesz igénybe, másrészt nagyságrendileg árbevétel szempontjából is ezen ágazat a legnagyobb. Közel 20 éves működés eredményeképpen a mai nap is szinte zökkenőmentes a rendszer üzemeltetése.


 I. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 17638/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az S-Tér Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.1091 Budapest, Üllői út 5. III./23.), mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.


A teljesülés időpontja:2010.10.29.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 6.754.700 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 1.688.675 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 8.443.375 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.01.14.


II. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 18962/2009 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az Iroda 2000 Kft. ( 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3.), mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projektkapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja:2011.04.20.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 7.995.676 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 1.998.919 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 9.994.595Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.09.07.


III. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 18962/2009 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az M&M Pack Kft. (9700 szombathely, Székely B. u. 27.) , mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja:2010.10.01.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 8.170.300 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 2.042.575 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 10.212.875 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.01.14.


IV. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 3621/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. ) valamint a Mezei Vill. Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u.12.) mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.


A teljesülés időpontja: 2011.04.29.
Ellenszolgáltatás nettó értéke:264.448.624 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 0. Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 264.448.624 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja:2011.09.08.


V. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 19285/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint AG- Média Telekommunikációs Kft. (4032 Debrecen, Martonfalvi u. 14.) , mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja: 2011.05.31.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 11.698.000 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 2.924.500 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke:14.622.500 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja:2011.09.07.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. További információkat az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkban talál.

Bezárás