Print Friendly, PDF & Email

Cégbemutató

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete 170/91. számú határozatával döntött a Herpály-Team Kft. alakulásáról 1991. augusztus 1-jén az 1988. évi VI. tv. alapján.

Tevékenységi köre a volt költségvetési üzemből átöröklött építőipar.
Cégbírósági bejegyzése cégjegyzék számon 09-09-001011, 1991. október 07.

A 7/1992. (III.27.) Önk. rendelettel a Tulajdonosi Képviselő-testület az ivóvízhálózat és szennyvízelvezető-csatorna hálózat üzemeltetését adta át, a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalattól történő átvétellel az 1991. évi XXXIII. törvény alapján társaságunknak törzstőke emeléssel a 4/1994. (I.27.) Önk. határozat. VÁB 5215/1992. határozatában döntött a Debreceni Hőszolgáltatói Vállalat vagyonának az átadásáról a szolgáltatással érintett települési Önkormányzatok tulajdonba adásával. Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete a 38/1995. (02.23.) Önk. határozatával a távhőszolgáltatással érintett VÁB határozatban szereplő közművagyont apportként a társaság tulajdonába adta törzstőke emeléssel. A tulajdonosi Képviselő-testület ugyanezen határozatával a Víz- és Csatornamű Vállalattól átvett befektetett eszközöket is apportként átadta.

A társaság főtevékenységét meghatározó tevékenységek mellett feladatként kapta az uszoda-strand működését, az apportlistában szereplő befektetett eszközökkel, a piac működtetését, illetve napjainkig mindazon feladatokat, amelyek a „Közfeladat Ellátási Szerződés” 1. sz. mellékletét képezik. Az átadott és átvett feladatok az elmúlt években jelentős változásokon mentek át, egyrészt a 2011. évi  CCIX. sz. víziközmű törvény végrehajtásából eredően, másrészt a tulajdonosi döntésekből adódóan, gazdasági számítások eredményeképpen.

A társaság főtevékenységét meghatározó távhőszolgáltatás, melynek működési területe kiterjed a távhőtermelésre, távfűtés és melegvíz szolgáltatási feladatokra, illetve része a távhőszolgáltatás. A távhőszolgáltatási ágazat működését napjainkig az alábbi műszaki változásokkal tudjuk bemutatni. A társaság üzemelésében 3 fűtőmű biztosítja 632 lakás és a város központjában az intézmények és közületek fűtési és melegvíz ellátását. (intézmények: 34 db)

A város lakosságának száma: 15.008 fő.

Berettyóújfaluban a távhőszolgáltatással ellátott fogyasztók száma 4,6 %.

Az Önkormányzat, mint Tulajdonos a díj jóváhagyásával segítette a társaságot, hogy ésszerű műszaki és egyéb kisebb fejlesztésekkel, takarékos gazdálkodással, olyan gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki helyzetet tudjon kialakítani, mely a Tulajdonos, a cég és a felhasználók érdekeit figyelembe veszi, olyan önálló gazdálkodást tudjon kialakítani és folytatni, mely a cég talpon maradását, folyamatos működését tudta és tudja biztosítani. A folyamatosan változó jogszabályok 2011-től a működés feltételeit megváltoztatták, a bevezetett felügyeleti díj – vezetékadó – rezsicsökkentés – számlaképnek való megfelelés – számviteli szétválasztás – ügyfélszolgálat fenntartása súlyos plusz költséget rótt a társaság életére. A társaság gazdasági és pénzügyi helyzetét ezen ágazatban a rendeletben meghatározott támogatási összeg segíti.

Részletesebben az ágazat műszaki fejlesztése napjainkig:

  1. A Debreceni Hőszolgáltató átvétel időszakában az egyes kazánházak műszaki paraméterei:

Bessenyei távhőrendszer

A kazánházban

2 db SLT-21 kazán egyenként 1,3 MW maximális teljesítménnyel,
2 db BRONSWERK kazán egyenként 2,9 MW max. teljesítménnyel üzemelt.

A kazánok olajtüzelésű berendezései pakurával üzemeltek. A 4 db kazán egy közös fűtési osztóra dolgozik, ahonnan a használati melegvíz előállítása hőcserélőn keresztül történt. A fűtéshálózaton nem volt központi szabályzó, ezért a helyi igényeknek megfelelően Termoreg szabályzóval és AVM-3, illetve KUTESZ motorszeleppel történt. A kazánházban üzemelt még 1 db 100 kW teljesítményű olajkazán, amely a pakura előmelegítésére szolgált. A pakura tárolására 2 db 50 m3-es tartály és 1 db 1,2 m3-es nap tartály szolgált.

József A. kazánház:

A kazánházban

3 db TP 1200-as egyenként 1,6 MW maximális teljesítménnyel, illetve
1 db Dons – Stocker típ. kazán 2,1 MW maximális teljesítménnyel üzemelt.

A kazánok olajtüzelésű berendezési voltak pakurával üzemeltek. A 4 db kazán egy közös fűtési gerincvezetékre dolgozott, onnan történt a fűtési, illetve a használati melegvíz rendszerek ellátása. A fűtési rendszer nem rendelkezett központi időjárás függő szabályzással. Ezért a fűtésszabályzás a hőközpontokban történt Termoreg típusú időjárásfüggő szabályzóval AVM-3 motorszeleppel. A pakura tárolására 2 db 25 m3-es tartály szolgált.

Dózsa kazánház:

A kazánházban

2 db TP 460-as kazán egyenként 0,6 MW maximális teljesítménnyel, olajtüzeléssel.
1 db Acor olajtüzelésű kazán 0,03 MW teljesítménnyel a Dózsa 13. sz. társasház használati melegvíz előállítására.

A fűtésszabályozás 3 db Termoreg fűtésszabályzóval volt ellátva. Az olaj tárolására 1 db 10 m3-es tartályt alkalmaztak.

A földgázra való átállás 1997-ben valósult meg.

A kivitelezést a Calor-Center Kft (Budapest X. ker. Jászberényi u. 24-38.) végezte. A kazánház rekonstrukcióval egyidőben megvalósult a fűtés fogyasztás szerinti elszámolása, hőmennyiségmérők felszerelésével. Illetve megvalósult a távfelügyeleti rendszer, így az eddigi három kazánfűtő helyett a központi kazánházban a számítógép segítségével egy ügyeletes fűtő figyelemmel kíséri a fűtés-melegvíz hőmérséklet változásait valamennyi kazánházban.

2002-ben: A Bessenyei fűtőműben sor került a fűtési rendszer központi szabályzásának kiépítésére.
2004-ben: A Bessenyei fűtőműben sor került a 2 db fűtőcsőnyalábos ellenáramú hőcserélő cseréjére.
2006-ban: A József A. fűtőműben ki lett építve a fűtési rendszer központi szabályzója, illetve a fűtőcsőnyalábos ellenáramú hőcserélő lemezes hőcserélője.

A felügyeleti rendszer folyamatos korszerűsítése az IAS Automatika Kft. részéről volt biztosítva.

Jelenlegi állapot:

Bessenyei fűtőmű:

A kazánházban

2 db SLT-21 típ. gázkazán és
2 db Bronswerk típ. gázkazán üzemel.

A kazánok földgáz üzemre alkalmasak. A fűtési rendszer rendelkezik központi időjárásfüggő szabályzással. Így a fűtési rendszer előszabályzott vizet kap. A fűtési rendszerre 21 fogyasztói hőközpont csatlakozik. A hőközpontokban vannak a hőmennyiségmérők a mérés alapú elszámolásra. A használati melegvíz központi előállítású, a kazánházban kapott helyet. A szükséges melegvíz előállításáról lemezes hőcserélő és 1 db melegvíz tároló gondoskodik egy értéktartó hőmérséklet szabályzóval. A használati melegvíz mérésére a fogyasztóknál távolvasású vízóra lett felszerelve.

József A. kazánház:

A kazánházban

3 db Termopress gázkazán és
1 db Dans-Stocker kazán üzemel.

A fűtési rendszer rendelkezik központi időjárásfüggő szabályzással. Így a fűtési rendszer előszabályzott vizet kap. A fűtési rendszerre 10 fogyasztói hőközpont csatlakozik. Itt vannak elhelyezve a hőfogyasztásmérők. A használati melegvíz központi előállítású, a kazánházban kapott helyet. A szükséges melegvíz előállításáról lemezes hőcserélő gondoskodik egy értéktartó hőmérséklet szabályzóval. A használati melegvíz mérésére távolvasású vízórák lettek felszerelve.

Invalid Displayed Gallery

Dózsa kazánház:

A kazánházban

2 db TP 460-as kazán OLIMP HLG gázégővel és
1 db ACOR gázkazán OLIMP STAR gázégővel üzemel.

A fűtés automatika 4 db ECOTERM fűtésszabályzóval van megoldva. A használati melegvíz mérésére távolvasású vízórák lettel felszerelve. A műszaki fejlődés a gazdálkodás területére is kihatott. A fűtési rendszerre csatlakozó hőközpontok biztosítják a lakások légm3 alapú fűtési hő elszámolását, a melegvíz mérése a fogyasztóknál felszerelt modullal rendelkező távleolvasású vízóra szolgál. A fejlesztések gazdaságossága mellett a fogyasztókkal való számlázás alapjai váltak pontossá, illetve a fogyasztói érdekek szem előtt tartása volt a meghatározó. Az ágazat gazdaságos működését a szolgáltatást igénybevevők fizetőképessége (kintlévőség, értékvesztés) nagymértékben befolyásolta és befolyásolja.

Invalid Displayed Gallery

Jelenleg a társaság működésében a távhőszolgáltatás meghatározó szerepet tölt be, egyrészt a jogszabályok, rendeletek végrehajtásából eredően plusz feladatoknak (számviteli szétválasztás) való megfelelés plusz munkaerőt vesz igénybe, másrészt nagyságrendileg árbevétel szempontjából is ezen ágazat a legnagyobb. Közel 20 éves működés eredményeképpen a mai nap is szinte zökkenőmentes a rendszer üzemeltetése.


 I. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 17638/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az S-Tér Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.1091 Budapest, Üllői út 5. III./23.), mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.


A teljesülés időpontja:2010.10.29.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 6.754.700 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 1.688.675 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 8.443.375 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.01.14.


II. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 18962/2009 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az Iroda 2000 Kft. ( 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3.), mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projektkapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja:2011.04.20.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 7.995.676 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 1.998.919 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 9.994.595Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.09.07.


III. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 18962/2009 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint az M&M Pack Kft. (9700 szombathely, Székely B. u. 27.) , mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja:2010.10.01.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 8.170.300 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 2.042.575 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 10.212.875 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja: 2011.01.14.


IV. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 3621/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. ) valamint a Mezei Vill. Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u.12.) mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.


A teljesülés időpontja: 2011.04.29.
Ellenszolgáltatás nettó értéke:264.448.624 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 0. Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 264.448.624 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja:2011.09.08.


V. Tájékoztató szerződés teljesüléséről

A 19285/2010 számú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.) valamint AG- Média Telekommunikációs Kft. (4032 Debrecen, Martonfalvi u. 14.) , mint szerződő felek között a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban”megnevezésű projekt kapcsán létrejött szerződés szerződésszerűen teljesült.

A teljesülés időpontja: 2011.05.31.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 11.698.000 Ft
Ellenszolgáltatás ÁFA tartalma: 2.924.500 Ft
Ellenszolgáltatás bruttó értéke:14.622.500 Ft
Ellenszolgáltatás teljesülésének időpontja:2011.09.07.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. További információkat az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkban talál.

Bezárás