Távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások


Print Friendly, PDF & Email

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételeit, pályázatok adatait

A távhő támogatásra vonatkozó szociális alapon igényelhető – támogatás igénybevételének feltétele, hogy a T. Ügyfél erre irányú kérelmet terjesszen elő Berettyóújfalui Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére. A hatáskörrel rendelkező szerv a  támogatás megítéléséről határozatot hoz, melyet továbbít a Herpály-Team Kft. részére, s – az értesítést követően – a kedvezmény összegét a társaság a számlában érvényesíti.

A T. Ügyfél Bővebb felvilágosítást a Berettyóújfalu Város Önkormányzatánál ( Dózsa Gy. u. 17-19. )kaphat.

Telefonszám: Telefon: 54-505-443

Jogszabályi rendelkezés részletesen:

A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról

1/2018. (I. 26.)