Szervezeti és Működési szabályzat


Print Friendly, PDF & Email

Tartalomjegyzék

I. Általános rész:

 1. SZMSZ célja
 2. Az SZMSZ alapjául szolgáló szabályok
 3. A KFT szervezetét és működését meghatározó előírások
 4. A SZMSZ-t kiegészítő, a Kft működésére vonatkozó egyéb belső szabályzatok
 5. A társaság jogállása és címe
 6. A Kft irányítási rendszere

A/ Az egyszemélyes társaság

B/ Tulajdonos

C/ Pénzügyi Bizottság

D/ Az ügyvezető

 

II. A társaság belső viszonyai:

 1. A Kft tagját megillető jogok és kötelezettségek
 2. A Kft felelőssége, jogállása

 

III.Érdekeltségi rendszer:

IV.Vezető beosztású dolgozók feladata, hatásköre és felelőssége:

V.Operatív munkaszervezet:

            1-6. sz. melléklet

            (munkaköri leírások)

VI.Működés rendje:

 • Munkáltatói jogok gyakorlása
 • Fegyelmi és kártérítési jogkör
 • Aláírási jog
 • Bankszámla feletti rendelkezés
 • Utalványozási jog
 • Titoktartás rendje
 • Bélyegző használata
 • Szabályzatok nyilvántartása, kezelése
 • Hírközlő szervek tájékoztatása
 • Ügyfelekkel való tárgyalás rendje, kapcsolattartás külső szervekkel, szervezetekkel
 • Iratforgalom, levelezés, irattározás
 • Munkakörök átadása
 • Záradék

 

 • SZMSZ melléklete: Járművek használatával kapcsolatos költségelszámolások

 

 A Herpály Team Kft. Szervezeti és működési szabályzata átdolgozás alatt van, addig is a régi szabályzat letölthető az alábbi linkről:

Szervezeti és Működési szabályzat 2012