A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

Print Friendly, PDF & Email

Hirdetmény 2020

Közzétételi lista

 

A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja ügyfélszolgálatának elérhetőségei.  Kapcsolat
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezteti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. Szervezeti működési felépítés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Vezetők
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend. Referens
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.  Szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Működési szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2016.12.31-ig  

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2017.01.01-től

Üzletszabályzat

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. Szolgáltatási díjak
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Belső adatvédelmi és adattovábítási nyilvántartás Belső adatvédelmi és adattovábítási nyilvántartás 2017.01.01
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. Hirdetmény 2014 

Hirdetmény 2015

Hirdetmény 2016

Hirdetmény 2017
Hirdetmény 2018
Hirdetmény 2019
Hirdetmény 2020

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. Jelentés „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.” (16170) 
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2016.12.31-ig Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2017.01.01-től
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 2014. év távfűtés és melegvízellátás 2015. év távfűtés és melegvízellátás  

2016. év távfűtés és melegvízellátás

2017. év távfűtés és melegvízellátás

2018. év távfűtés és melegvízellátás

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. Megkeresés statisztika 2014.év Megkeresés statisztika 2015.év  

Megkeresés statisztika 2016.év

Megkeresés statisztika 2017.év

Megkeresés statisztika 2018.év

III. Gazdálkodási adatok

 

  Megnevezés adat
1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója. Beszámolók
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. Létszám-bér-juttatás – 2013 évi Létszám-bér-juttatás – 2014 évi  

Létszám-bér-juttatás – 2015 évi

Létszám-bér-jutattás – 2016 évi

Létszám-bér-jutattás – 2017 évi

Létszám-bér-juttatás – 2018 évi

4
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Vagyonkezelési szerződés Vagyonkezelési szerződés és kivonata  

08 Vagyonkezelési szerződés módosítása és kivonata 2010

09 Vagyonkezelési szerződés módosítása és kivonata 2012

10 Vagyonkezelési szerződés módosítása és kivonata 2012 november

Alapítói határozat

Egyedileg írásban a 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. címre, elektronikusan a herpaly@gmail.com címre eljuttatott levelével igényelhet adatot, szóbeli adatigénylését székhelyünkön teheti meg.IV. Egyedi adatigénylés

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. További információkat az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkban talál.

Bezárás